Mekanisk behandling

Torsdag 8 mars hadde vi en ny samling for deltakerne på akvakulturkurset. Tema for dagen var lover og regler samt lus.
Vi startet dagen med besøk av Liv Marit Årseth, samfunnskontakt i Grieg Seafood. Hun tok for seg aktuelle lover og forskrifter som en bør kjenne til og som påvirker arbeidet på oppdrettsanlegg.

Etter lunch overtok Anders Eike, som hadde en gjennomgang om lakselus og behandlingsmetoder.

Vi avsluttet dagen med et besøk på båten Guard Supplier. Guard Supplier er en mekanisk behandlingsbåt og har et system ombord som heter Optilicer. Fisken pumpes ombord i båten og kjøres gjennom et system med varmt vann for å få bort lus, før den slippes tilbake i merden igjen.

Guard supplier går med et mannskap på 4 stykker pluss en matroslærling.

Mye brukte tags

Share This