Om oss

Fiskerifaglig Opplæringskontor for Rogaland og Skagerak-kysten SA

FFOR er et privat foretak som representerer bedrifter knyttet til fiskeri- og havbruksnæringen.

Selskapets formål er:

  • Drive fagopplæring i fiskerirelaterte fag i samsvar med lov om fagopplæring.
  • Tett samarbeid med bedrifter i næringen
  • Samarbeid med skoler og yrkesopplæringsnemnder
  • Være en støttespiller for lærlingen
  • Kvalitetssikre oppfølging av lærlinger
  • Kompetanseheving i næringen
  • Kvalitetssikre lærebedrifter og faglige ledere
  • Bidra til gode fagarbeidere for fremtiden
  • Øke rekruttering av ungdom til fiskeri- og havbruksnæringen.

Gjennom deltakelse på utdanningsmesser og skolebesøk er FFOR i samarbeid med bedriftene og skoler med på å synliggjøre næringen. FFOR er bindeleddet mellom lærebedrift, lærling og fagopplæringen på fylket. I læretiden har opplæringskontoret ansvaret for å ivareta lærlingens rettigheter og plikter gjennom tett oppfølgning og besøk på læreplassen. FFOR er godkjent for 10 fag og har for tiden 68 lærlinger, hovedsakelig innen akvakultur, fiske/fangst, matros og motormann.

Share This