Her kan vi tilby deg læreplass innen akvakultur

Dette er bedrifter som samarbeider med Fiskerifaglig Opplæringskontor.

Firma Virksomhet   Sted
Biocleanfish as Oppdrett – rognkjeks   5584 Bjoa
Bremnes Seashore as Oppdrett – laks   5430 Bremnes
Eidesvik Laks as  Oppdrett – laks   4183 Skartveit
Cargill Innovationcenter as Forskningsstasjon for fôr   4335 Dirdal
Fister Smolt as Oppdrett – smolt   4139 Fister
Grieg Seafood Rogaland as Oppdrett – laks   4160 Finnøy
Erfjord Stamfisk (Hører til Grieg Seafood) Oppdrett – laks/stamfisk   4233 Erfjord
Kvitsøy Edelskjell Oppdrett av kamskjel   4180 Kvitsøy
Nina Forskningsstasjon Forskningsstasjon – Villaks   4308 Sandnes
Mowi asa Oppdrett – laks   4130 Hjelmeland
Rogaland Fjordbruk as Oppdrett – laks   4230 Sand
Rognkjeksen as Oppdrett av rognkjeks   4160 Finnøy
Ryfylke Rensefisk Oppdrett av rognkjeks   4160 Finnøy
Strand videregående skole Oppdrett av diverse arter   4160 Finnøy
Skretting ARC – Lerang Forskningsstasjon Forskningsstasjon for fôr   4110 Forsand
Sterling White Halibut as Oppdrett – kveite   4130 Hjelmeland
Talgje Rensefisk Oppdrett av rognkjeks   4163 Talgje
Toftøy fjordbruk as Oppdrett – laks   5560 Nedstrand
Tytlandsvik Aqua as Oppdrett – smolt   4130 Hjelmeland
Varde Fiskeoppdrett Oppdrett – laks   4260 Torvastad

 

Share This