Her kan vi tilby deg læreplass innen akvakultur

Dette er bedrifter som samarbeider med Fiskerifaglig Opplæringskontor.

Firma Virksomhet Sted
Bremnes Seashore as Oppdrett – laks 5430 Bremnes
Eidesvik Laks as  Oppdrett – laks 4183 Skartveit
Cargill Innovationcenter as Forskningsstasjon for fôr 4335 Dirdal
Fister Smolt as Oppdrett – smolt 4139 Fister
Grieg Seafood Rogaland as Oppdrett – laks 4160 Finnøy
Erfjord Stamfisk (Hører til Grieg Seafood) Oppdrett – laks/stamfisk 4233 Erfjord
Kvitsøy Edelskjell Oppdrett av kamskjel 4180 Kvitsøy
Mowi asa Oppdrett – laks 4130 Hjelmeland
Rogaland Fjordbruk as Oppdrett – laks 4230 Sand
Rognkjeksen as Oppdrett av rognkjeks 4160 Finnøy
Ryfylke Rensefisk Oppdrett av rognkjeks 4160 Finnøy
Strand videregående skole 4160 Finnøy
Skretting ARC – Lerang Forskningsstasjon Forskningsstasjon for fôr 4110 Forsand
Sterling White Halibut as Oppdrett – kveite 4130 Hjelmeland
Talgje Rensefisk Oppdrett av rognkjeks 4163 Talgje
Toftøy fjordbruk as Oppdrett – laks 5560 Nedstrand
Tytlandsvik Aqua as Oppdrett – smolt 4130 Hjelmeland
Varde Fiskeoppdrett Oppdrett – laks 4260 Torvastad

 

FISKERIFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR FOR ROGALAND OG SKAGERAKKYSTEN SA
Postboks 16, 4161 Finnøy | Mobil: 48118576 | E-post: kristin@ffor.no

Share This