Hvordan får en læreplass

Gjennom praksis i bedrift i skoletiden skaffer mange elever seg læreplass. FFOR bistår med å finne egnede læreplasser for elevene blant sine lærebedrifter.

Ved utvelgelse av lærling er det viktig for bedriftene at eleven har bestått i alle fag. Fravær og ordenskarakter er også viktige momenter. Gjennom praksisperioden i skoletiden blir bedriften kjent med eleven og legger da merke til hvordan lærling holder arbeidstid, innsats og og motivasjon.

Utdanningsløpet er to år på videregående skole, deretter to års læretid i bedrift.

Share This