«Et hav av muligheter»

FISKERIFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR FOR ROGALAND OG SKAGERAKKYSTEN SA
Postboks 16, 4161 Finnøy | Mobil: 99607517 | E-post: kjersti@ffor.no