Kontakt oss

Fiskerifaglig Opplæringskontor for Rogaland og Skagerak-kysten SA

Besøksadresse:
Ryfylke Næringshage
Nedre Hauskjeneset 3
4160 FINNØY

Postadresse:
FFOR
Boks 16
4161 FINNØY

Daglig leder:
Kjersti Beate Rosland
Mobil: 99 60 75 17
Epost: kjersti@ffor.no

Medarbeider:
Karina Eike
Mobil: 906 56 704
Epost: karina@ffor.no

FFOR

Her holder vi til.
Share This