Sjømatproduksjon

Dette er en næring som er i vekst og trenger derfor flere gode fagarbeidere.

For å bli fagarbeider i fiskeindustrien anbefaler vi å ta fagbrev i sjømatproduksjon eller sjømathandlerfaget. Fiskeforedling er imidlertid sterkt automatisert, så alle former for tekniske fagbrev er aktuelle. Ansatte med fagbrev får ofte ansvar for internopplæring av nyansatte.

Som fagarbeider vil du arbeide med produksjon av ulike fiskeprodukter, enten på fabrikk eller ombord i et større fartøy. I en industribedrift er fagarbeideren spesielt viktig for å sikre god kvalitet på produktet og sikkerhet for de ansatte, og må ha god kunnskap om råstoff, produksjon, hygiene, kvalitet, utstyr og teknologi. Med kunder som setter strenge krav til kvalitet på råstoff og produkt kreves det dyktige medarbeidere i alle ledd av produksjonen.

Share This