Matros

Det å være matroslærling om bord i en fiskebåt er både spennende og allsidig.

Arbeidsoppgavene til en matros på en fiskebåt består i hovedsak av vakttjeneste, lasting og lossing og drift og vedlikehold av verktøy og utstyr. Faget skal ivareta krav til HMS i tråd med internasjonale forpliktelser.

Ved avgang og ankomst til havn har matrosen ansvaret for fortøyning av båten. Matrosen går brovakt og deltar aktivt under selve fisket. Da er det ingen forskjell på om du er matros, kokk eller maskinist, under fisket står alle på og ser til at fangsten kommer i ombord.

Du tar fagbrev som matros etter to år i lære på båt. Etter læretiden kan du løse ut ferdighetssertifikat og gå som matros på båter. Med fagbrev kan en søke teknisk fagskole, etter fagskolen og fartstid kan du utløse sertifikatet dekksoffiser D3.

Billedgalleri – Matros

Share This