Fiske og fangst

Interessert i et spennende yrke i på sjøen? I Norge har vi en variert fiskeflåte fra små enmannsbåter til store fabrikkskip med produksjon ombord.

En fiskers arbeid går i hovedsak ut på håndtering av fangsten, drift av fiskeredskap og brovakthold. Arbeidsoppgavene er varierte ut fra hvilke redskapstyper fartøyet benytter og hvor stort fartøyet er. Fiskefartøyene har avansert teknologi om bord som forenkler arbeidet.

Du kan ta fagbrev i fiske og fangst etter to år i lære. Som fisker kan du få arbeid på ulike fiskefartøy, drive som selvstendig fisker eller gå videre på teknisk fagskole for å utløse dekksoffiser D3 sertifikat.

Arbeid ombord på fiskebåter krever utholdenhet og god fysisk styrke. Fiskeren må kunne tilpasse seg de små og tette miljøene om bord i et fartøy. Det stilles store krav til sikkerhet og faglig innsikt av mannskapet om bord i fiskefartøy. Du må være forberedt på å kunne håndtere nødsituasjoner.

Billedgalleri – fiske og fangst

Share This