Ut på tur

Opplæringskontoret arrangerer teorikurs i akvakultur for voksne som ønsker å ta fagbrev. Deltakerne samles til kursdager med ulike tema. Kurset avsluttes med en nasjonal teorieksamen i juni 2018. Enkelte kursdager er vi på bedriftsbesøk. Første tur gikk til Marine Harvest sitt settefisk anlegg på Vågafossen og Sterling White Halibut avdeling Imsland og Helland (Se flere bilder med kommentarer i galleriet under)

Vågafossen settefisk holder til i Vindafjorden. De produserer i hovedsak fisk for Marine Harves anlegg i Rogaland. Anlegget får inn rogn som de klekker og fôrer opp før de settes i sjøen etter 10-16 måneder på land.

Imsland er første stopp for kveita når den kommer fra klekkeriet i Rørvik. Kveita er 5 gram når den ankommer anlegget og leveres videre til Helland når den er 300 gram. Iløpet av de 12 månedene fisken er på Imsland, sorteres den 2-3 ganger. Kveita sorteres etter størrelse for at den fisken som går sammen skal være omtrent like store.

Helland er siste stopp før kveita går ut i sjøen.  Kveita går i store kar på land og fôres opp til den er ca 1 kg før den leveres videre. Fisken slaktes når den er 5 kg, det tar ca 5 år fra klekking til slakting. For tiden så bygges det ventemerder og bløggestasjon for kveita på Helland.

 

Mye brukte tags

Share This