Hederspris

Terje Vier får yrkesopplæringsnemnda i Rogaland sin hederspris for 2017. Han får prisen for sin sjeldne evne til å få fram det beste i lærlingene, både på det faglige og menneskelige plan.

Terje Vier gjennomfører opplæringen med faglig dyktighet, varme og engasjement og legger ned en betydelig egeninnsats utover vanlig arbeidstid for at lærlingene skal lykkes.

Terje Vier jobber som driftsleder ved Grieg Seafood og har hatt lærlinger i bedriften ca 20 år. I tillegg er han opplæringsansvarlig for VG2-elever fra Strand videregående skole i undervisningsanlegget for akvakulturfaget på Teistholmen.

Mye brukte tags

Share This