Mekanisk behandling

Mekanisk behandling

Torsdag 8 mars hadde vi en ny samling for deltakerne på akvakulturkurset. Tema for dagen var lover og regler samt lus.
Vi startet dagen med besøk av Liv Marit Årseth, samfunnskontakt i Grieg Seafood. Hun tok for seg aktuelle lover og forskrifter som en bør kjenne til og som påvirker arbeidet på oppdrettsanlegg.

Hederspris

Hederspris

Terje Vier får yrkesopplæringsnemnda i Rogalands hederspris for 2017. Han får prisen for sin sjeldne evne til å få fram det beste i lærlingene, både på det faglige og menneskelige plan.