Akvakultur

Matros

Fiske og fangst

Motormann

Sjømathandler

Sjømatproduksjon

Fiskeri og akvakultur er framtidens matforsyning og tilbyr ungdom en spennende yrkeskarriere!

FISKERIFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR FOR ROGALAND OG SKAGERAKKYSTEN SA
Postboks 16,4161 Finnøy | Tlf: 51714509 | Mobil: 48118576 | Fax: 51714501 | E-post: kristin@ffor.no

Share This