Fiske og fangst

Interessert i et spennende yrke i på sjøen? I Norge har vi en variert fiskeflåte fra små enmannsbåter til store fabrikkskip med produksjon ombord.

 

En fiskers arbeid går i hovedsak ut på drift og vedlikehold av fiskeredskap, håndtering av fangsten og brovakthold. Arbeidsoppgavene er varierte ut fra hvilke redskapstyper fartøyet benytter og hvor stort fartøyet er. Fiskefartøyene har avansert teknologi om bord som forenkler arbeidet.

Som fisker kan du få arbeid på ulike fiskefartøy, drive som selvstendig fisker eller skaffe deg kystskippersertifikat for å kunne føre egen båt.

Arbeid ombord på fiskebåter krever utholdenhet og god fysisk styrke. Fiskeren må kunne tilpasse seg de små og tette miljøene om bord i et fartøy. Det stilles store krav til sikkerhet og faglig innsikt av mannskapet om bord i fiskefartøy. Du må være forberedt på å kunne håndtere nødsituasjoner.

Se utdanningsløp

Share This