Akvakultur

Visste du at fiskerinæringen er Norges nest største eksportnæring?

             

Akvakultur er en næring som stadig øker og det samme gjelder behovet for kvalifiserte folk. Velger du en utdanning innen akvakultur, vil du kunne velge mellom mange spennende yrker

Jobbene innen akvakultur kan deles inn i tre hovedområder:

  • Matfiskanlegg på sjøen
  • Landbasert smolt- eller yngelanlegg
  • Forskningsstasjon

Læretiden i akvakultur kan gjennomføres enten på et sjø- eller landbasert anlegg. Lakseproduksjonen dominerer og den er i stadig vekst. I Rogaland produseres det også kveite.

Sjøanleggene (matfisk) kan enten bestå av ringer (polarsirkler) eller stålbur. For å arbeide på et sjøanlegg må en kunne håndtere arbeidsbåter i forskjellige størrelser. Bedriftene krever stort sett at de ansatte har båtførerbevis. Det kreves også god innsikt i datateknologi, da fôringen av fisken stort sett styres av høyteknologisk fôringsanlegg. Man har ansvar for store verdier på et anlegg.

I dag jobber det 3-4 personer pr. anlegg, og mange av disse arbeider skift med helgeavløsing innbakt i skiftordningen. Noen landbaserte anlegg produserer smolt eller yngel og andre driver med forskning.

Se utdanningsløp

Share This