Akvakultur

Visste du at fiskerinæringen er Norges nest største eksportnæring? Akvakultur er en næring som stadig øker. Og det er behov for kvalifisert arbeidskraft.

Velger du en utdanning innen akvakultur, vil du kunne velge mellom mange spennende yrker.

Jobbene innen akvakultur kan deles inn i tre hovedområder:
• Matfiskanlegg på sjøen
• Landbasert smolt- eller yngelanlegg
• Landbasert forskningsstasjon

Læretiden i akvakultur er 2 år og kan gjennomføres enten på sjø eller land. Lakseproduksjonen dominerer, og den er i stadig vekst. I Rogaland produseres det også kveite og rognkjeks.

Sjøanleggene (matfisk) kan enten bestå av ringer (polarsirkler) eller stålbur. For å arbeide på et sjøanlegg må en tåle vær og vind. Det er og viktig å kunne håndtere arbeidsbåter i forskjellige størrelser. Bedriftene krever stort sett at de ansatte har båtførerbevis. Det kreves også god innsikt i datateknologi, da fôringen av fisken stort sett styres av høyteknologisk fôringsanlegg. Man har ansvar for store verdier på et anlegg.

I dag jobber det 3-4 personer pr. anlegg. Flesteparten av disse arbeider skift med helgeavløsing innbakt i skiftordningen. Noen landbaserte anlegg produserer smolt eller yngel, og andre driver med forskning – veldig spennende.

Billedgalleri – akvakultur

Share This